Eesti
English
Eesti ja India kahepoolsed suhted »

India - Relations


viimati uuendatud: 10.10.2014
 
 
- Vastastikused visiidid
- Lepingud
- Majandussuhted
- Kultuurisuhted

 

India tunnustas Eestit 22. septembril 1921, kui Eesti võeti vastu Rahvasteliitu. India taastunnustas Eesti Vabariiki 9. septembril 1991 ning diplomaatilised suhted sõlmiti sama aasta 2. detsembril Helsingis. India katab Eestit saatkonnast Helsingis. Suursaadik Ashok Kumar Sharma andis oma volikirjad president Toomas Hendrik Ilvesele üle 16. detsembril 2014.a.

2013. aasta veebruaris avati Eesti Vabariigi Suursaatkond New Delhis. Eesti suursaadikuks Indias on Riho Kruuv.

Eesti aukonsuliteks Indias on Sunil Khanna (Mumbasi) ning Pravin Goenka (Bangalore).

Eesti-India seire projekt2011. a alustas Eesti Arengufond koostöös India saatkonnaga Helsingis India seire projekti, mille eesmärgiks on kaardistada vastastikuse koostöö võimalusi eri valdkondades.

Visiidid
 

Eestisse
september 2013 keskkonna riigiminister Jayanthi Natarajan
juuni 2013 vedelkütuse ja maagaasi riigiminister Lakshmi Panabaka
aprill 2013 ettevõtlusminister Sachin Pilot
september 2011 rasketööstusminister Praful Patel
september 2011 infotehnoloogia- ja haridusminister Kapil Sibal
märts 2011 välisasjade riigiminister Preneet Kaur
september 2009 Joint Secretary e-valitsuse küsimustes Manoj Kumar Bhasti
november 2003 välisasjade riigiminister Digvijay Singh
Indiasse
veebruar 2014 majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
detsember 2013 justiitsminister Hanno Pevkur
oktoober 2013 haridusminister Jaak Aaviksoo
veebruar 2013 välisminister Urmas Paet
september-oktoober 2012 haridusminister Jaak Aaviksoo ning kõrgkoolide rektorid
aprill-mai 2010 Riigikogu esimees Ene Ergma
november 2008 välisminister Urmas Paet

Lepingud
 

 1. Valitsustevaheline koostööprintsiipide ja -suundade deklaratsioon (jõustunud 15.10.93)
 2. Valitsustevaheline teaduse- ja tehnoloogiaalane koostööleping (jõustunud 06.08.99)
 3. Valitsustevaheline koostöökokkulepe kultuuri, hariduse, teaduse, spordi, kunsti, massimeedia, turismi ja noorsooasjade valdkondades (jõustunud 11.11.99)
 4. Valitsustevaheline tehnilise- ja majandusliku koostöö leping (jõustunud 13.03.00)
 5. Valitsustevaheline kaubandus- ja majandusalase koostöö leping (jõustunud 24.08.04)
 6. Valitsustevaheline topeltmaksustamise vältimise leping (allkirjastatud 19.09.11, jõustunud 20.06.2012)
 7. Valitsustevaheline biotehnoloogia-alane koostöömemorandum (allkirjastatud  14.10.2013)
 8. Valitsustevaheline kõrgharidus- ja teaduskoostöö memorandum (allkirjastatud  15.10.2013)
 9. Valitsustevaheline IT-alane koostöömemorandum (allkirjastatud 06.02.2014)

Majandussuhted

 

Üheks olulisemaks põhjuseks Eesti saatkonna asutamisel Indiasse on majandussuhete arendamine. Arendamaks koostööd peavad pooled perspektiivikateks majandussektoriteks infotehnoloogiat, kuna koostöövõimalusi on palju ning bio- ning keskkonnatehnoloogiat, milles India on juhtival kohal maailmas.

KAUBAVAHETUS
 

Eesti - India kaubavahetus 2005-2014 III kv (mln eurot)

Aasta Eksport Import Bilanss
2005 12,9 6,7 6,2
2006 11,7 8,2 3,5
2007 15,0 15,9 -0,9
2008 14,5 16,7 -2,2
2009 13,6 11,7 1,9
2010 18,5 15,6 2,9
2011 34,8 26,8 8,0
2012 54,5 31,9 22,5
2013 38 26,9 11,1
2014 III kv 19,8 10,5 9,3

Allikas: Statistikaamet

Peamised eksportartiklid 2013. a:

 • masinad ja seadmed –  27%
 • paberimass ja tooted sellest –  26,2%
 • metallid ja metalltooted –  17,4%
 • meditsiiniinstrumendid ja mõõteriistad –  9,8%
 • puit ja tooted sellest  9,7%

Peamised importartiklid 2013. a:

 • masinad ja seadmed –  35%%
 • metallid ja metalltooted –  16,7%
 • keemiatooted –  12,4%
 •  tekstiil ja tekstiilitooted –  8,7%
 • taimsed tooted –  6%

INVESTEERINGUD
 

Eesti Panga andmetel seisuga  31.03.2014 on India otseinvesteeringute positsioon Eestis 394 tuhat eurot. Peamised sektorid on:  töötlev tööstus; ehitus; majutus ja toitlustus; kinnisvara; kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; finants- jakindlustustegevus.

Eesti otseinvesteeringud Indias samal ajal on summas  315 tuhat eurot, peamised sektorid on: finants- ja kindlustustegevus ning kinnisvaraalane sektor.

Kultuurisuhted
 

Kahe riigi praegused kultuurisuhted on väga head ja mitmekülgsed. India on pakkunud mitmeid stipendiume ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) programmi raames, mille kohta on võimalik täiendavat informatsiooni saada teadus- ja haridusministeeriumist. Huvi stipendiumide vastu on Eesti kodanike hulgas suur, aastas võtab koolitusest osa üle 25 eestlase.

Viimase aastakümne jooksul on India teinud mitmeid heldeid kingitusi Eesti Humanitaarinstituudile, Rahvusraamatukogule ja Tartu Ülikooli Orientalistika Keskusele, kinkides India ajalugu ja kultuuri tutvustavaid raamatuid. Sanskriti keelt on võimalik õppida nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis. Viimases õpetatakse ka hindi keelt, kultuuri, filosoofiat ja ajalugu.

Eesti filmid on osalenud India filmifestivalidel. Eestis on juba traditsiooniks kujunenud Peeter Vähi organiseeritud idamuusika festival Orient, kus on kõlanud ka india muusika. Samuti on india muusikat ja tantsu Eestis tutvustanud Jazzkaar.

03.03.2012 toimus New Dehli raamatumessi raames „Kalevipoja“ hindikeelse tõlke „Kalevputra“ esitlus, kus  viibis ka Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Kindlasti oli tegemist märkimisväärse sündmusega, mis avas eesti kirjanduse hindikeelsele maailmale.  17.05.2012 esitleti „Kalevputrat“ India Vabariigi presidendile.

Vt lisaks

http://www.newdelhi.vm.ee/est

TopBack

© Embassy of the Republic of Estonia in New Delhi C15, Malcha Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110 021, India tel. +91 11 4948 8650,
e-mail: Embassy.New-Delhi@mfa.ee